Trampský guláš?   To bylo nějak takhle ...

Za dávných temných dob minulého tisíciletí Zajac řekl: "13.března 1999 budiž první Trampský guláš" .....

I začali se sjíždět kamarádi trampové do těrlické osvěžovny, kde už byla připravena kvalitní výstava trampských archiválií a byly připraveny i kapely. První Trampský guláš se vyznačoval dokonalou improvizací pořadatelů za což se nám diváci odvděčili nefalšovanou rodinnou atmosférou.

Vzhledem k tomu, že jsme jenom tušili, že existuje nějaký internet a www stránky, nikdo nic nearchivoval a proto vše málem skončilo v propadlišti dějin. Vezměte tedy zavděk střípky poskládanými ze zpravodajů, kronik a ohlasů které se různě dochovaly.